RobiniaWood tegen erosie

Het plantseizoen is nog in volle gang. Wist u dat Robinia erosie verijdelt in droge, schrale gebieden? Erosie is het proces van slijtage van een vast oppervlak waarbij materiaal wordt verplaatst of geheel verdwijnt.

Het wortelstelsel van Robinia is breed en oppervlakkig en heeft ook een penwortel. Hierdoor staat de boom zeer stevig in de grond. Door dit wortelgestel is Robinia een goede zandbinder. Robinia heeft dus ook een ecologische functie, namelijk het voorkomen van erosie.

RW_Blog_06-08-2106_2